Gratis verzending vanaf 60 € van aankoop in België
Gratis terugtrekking store
Retourneren binnen 14 dagen
Nederlands
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene verkoopvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website www.shop.mjsport.be zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden. De klant wordt verzocht de algemene voorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

ARTIKEL 1 - PRODUCTEN

De op www.shop.mjsport.be aangeboden producten zijn die welke op de site beschikbaar zijn op het moment dat de gebruiker deze raadpleegt en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien het artikel niet beschikbaar is, verbinden wij ons ertoe de klant zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail te verwittigen.

Al onze producten worden met de grootst mogelijke precisie beschreven en gepresenteerd. De foto's en teksten ter illustratie van de producten zijn niet contractueel.

ARTIKEL 2 - PRIJZEN

De prijzen weergegeven op onze site zijn de prijzen inclusief alle belastingen (TTC) en toegepast exclusief verzendkosten

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de artikelen zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud evenwel van de beschikbaarheid van de artikelen.

ARTIKEL 3 - BESTELLINGEN

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de producten te selecteren die hij/zij wenst te bestellen op de website www.shop.mjsport.be, volgens de volgende procedures:

De Klant kiest een product dat hij in zijn mandje legt, een product dat hij kan schrappen of wijzigen alvorens zijn bestelling te valideren en de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Hij vult dan zijn gegevens in en kiest de leveringswijze. Na validatie van de informatie wordt de bestelling als definitief beschouwd en zal de betaling door de klant volgens de voorwaarden worden verlangd.

De productaanbiedingen zijn geldig zolang zij zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De verkoop zal pas als geldig worden beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te controleren en elke fout onmiddellijk te melden.

Elke bestelling die op de website www.shop.mjsport.be wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.

De Klant kan de voortgang van zijn bestelling op de site volgen.

Elke annulering van de bestelling door de Klant zal slechts mogelijk zijn vóór de levering van de Producten (onafhankelijk van de bepalingen betreffende het al dan niet toepassen van het wettelijke herroepingsrecht) en dit, door het indienen van zijn verzoek via het contactformulier

ARTIKEL 4 - LEVERINGEN

De leveringstermijn wordt geschat op 3-4 werkdagen na ontvangst van de betaling. De kosten van levering variëren naar gelang van het land van ontvangst.

Voor bestellingen van minder dan 60€ wordt het verhoogd tot 6€ voor elke bestelling die in België wordt gedaan. Voor zendingen in Europa (buiten België) zijn de verzendingskosten hoog: 10€ en voor de rest van de wereld zijn ze hoog: 20€.

Levering is mogelijk:

  • Thuis
  • In een relaispunt
  • In onze winkel in Rocourt gelegen Rue de l'Arbre Courte Joie 382, 4000 Rocourt

Bij de keuze van de leveringswijze moet de klant zich ervan vergewissen dat alle gegevens juist en volledig zijn (e-mailadres, adres, huisnummer, enz.), de bereikbaarheid van zijn woning en zijn eigen beschikbaarheid voor de levering. Indien dit niet het geval is, zal het pakket worden afgegeven bij het dichtstbijzijnde relaispunt.

⇒ Opgelet: Pakketten die op een relaispunt worden afgehaald, blijven daar 14 dagen beschikbaar. Pakketten die niet worden opgeëist, gaan automatisch terug naar MJ Sport. De klant zal moeten betalen voor een nieuwe levering of de bestelling in onze winkel moeten afhalen.

Indien de klant niet zeker is op het leveringsadres aanwezig te zijn, adviseren wij de klant te opteren voor levering in een relaispunt.

Indien het pakket open of beschadigd aankomt, is het absoluut noodzakelijk dat de klant de levering ervan weigert, anders zal de verantwoordelijkheid voor het ontbreken van een artikel of de verslechtering van een artikel op hem worden afgewenteld. Indien de klant een klacht indient bij de bezorger, dan wordt het pakket naar ons teruggestuurd en wordt het probleem rechtstreeks met de bezorger behandeld.

ARTIKEL 5 - RETOURZENDINGEN

Als een of meer artikelen niet geschikt zijn, is het mogelijk om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te ruilen, volgens de rechten die het herroepingsrecht verleent.

De terugzending is voor rekening van de klant. De klant moet een leveringsbedrijf kiezen en de betreffende artikelen samen met de factuur van de bestelling opsturen naar de MJ Sport winkel in Rocourt, gelegen aan de Rue de l'Arbre Courte Joie 382, 4000 Rocourt.

Zodra het pakket door ons is ontvangen en verwerkt, ontvangt de klant per e-mail een creditnota voor de waarde van de geretourneerde artikelen of een terugbetaling via de betaalmethode die bij de aankoop werd gebruikt.

Het is ook mogelijk om de artikelen in de winkel te ruilen, onder dezelfde voorwaarden.

Alvorens een artikel te retourneren, vragen wij de klant ervoor te zorgen dat het artikel in nieuwe staat is, met de etiketten. Zonder de labels worden geen retourzendingen geaccepteerd.

Als er een fabricagefout wordt vastgesteld op een van uw artikelen (vlek, gat, defect treklipje, ...), neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via e-mail of via onze Facebook-pagina. Wij zullen het product dan onderzoeken en overgaan tot terugbetaling of omruiling indien het gebrek als echt wordt beschouwd. Dit laatste wordt alleen geacht het geval te zijn indien het etiket van het kledingstuk nog aanwezig is. Zo niet, dan denken wij dat het gewoon een kwestie van gebruik van uw kant is.

ARTIKEL 6 - BETALINGEN

De aanvaarde betaalmiddelen zijn Bancontact, CBC/KBC Betaalknop, Belfius Direct Net, kredietkaart (Visa, MasterCard) en bankoverschrijving. De betaling is veilig, in overeenstemming met de door de betalingsprovider Mollie genomen maatregelen.

Als het saldo op uw kaart niet voldoende is, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. MJ Sport behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren in geval van vermoedelijke fraude met een creditcard.

ARTIKEL 7 - HET HERROEPINGSRECHT

Als Europese consument heeft u het recht om uw bestelling te annuleren op grond van de Europese Richtlijn 2011/83/EU Consumentenbescherming. U kunt ons op de hoogte brengen van uw beslissing om uw bestelling te annuleren en een terugbetaling te vragen binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst of afhaling van het artikel.

Wij raden de klant ten zeerste aan de kledingstukken bij de levering grondig te controleren alvorens eventuele etiketten te verwijderen of de oorspronkelijke verpakking weg te gooien. De producten moeten ongewassen, onbeschadigd, ongedragen en met de originele labels eraan worden geretourneerd. Doet u dit niet, dan zal het geretourneerde product worden beschouwd als niet-conform aan ons retourbeleid en zal het artikel niet worden terugbetaald.

De artikelen worden op kosten van de klant teruggestuurd via een veilige bezorgmethode. De keuze van de leverancier wordt overgelaten aan het oordeel van de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle bewijzen van terugzending te bewaren, wat inhoudt dat de artikelen aangetekend of op een andere wijze met vermelding van een bepaalde datum aan deze verzending zijn teruggezonden.

Dank u om aan uw retourdocument, het intrekkingsdocument toe te voegen (hier te downloaden)

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT VAN DE PRODUCTEN

MJ Sport garandeert dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, aan de op de site beschreven specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Indien een kennelijk gebrek of niet-overeenstemming wordt vastgesteld, moet de klant dit feit dwingend en onmiddellijk aan MJ Sport melden, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, onverminderd de rechten die worden verleend door de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek indien de klant een consument is en door de artikelen 1641 en volgende indien de klant geen consument is. In het laatste geval wordt aangenomen dat MJ Sport geen kennis had van het verborgen gebrek.

ARTIKEL 9 - KLANTENSERVICE

Onze klantendienst zal er alles aan doen om uw vragen, suggesties of klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen. Hij is te bereiken:

  • Via het contactformulier op de website
  • Via Facebook of Instragram
  • Per e-mail: info@mjsport.be
  • Per telefoon: +32 (0)4 278 43 50
  • Per post: MJ Sport - Rue de l'Arbre Courte Joie 382 - 4000 Luik


ARTIKEL 10 - DE KLANTENRUIMTE (ACCOUNT)

Om een bestelling te kunnen plaatsen, wordt de Klant verzocht een account aan te maken. Hij kan echter als gast kopen indien hij niet wenst te worden ingeschreven. De verzamelde gegevens zullen vervolgens uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het contract.

Om een account aan te maken, moet hij zich registreren door het formulier in te vullen dat hem bij zijn bestelling zal worden aangeboden en stemt hij ermee in oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn gegevens, waaronder zijn e-mailadres.

De Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie. Hem is meegedeeld dat hij ze kan wijzigen door verbinding te maken met zijn account.

Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en bestelhistoriek, dient de Klant zich te identificeren aan de hand van zijn e-mailadres en wachtwoord, die hij bij zijn registratie zal hebben verstrekt en die strikt persoonlijk zijn. Als zodanig zal de Klant zich ervan onthouden deze openbaar te maken. Zo niet, dan blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan zal worden gemaakt. De persoonlijke ruimte van de Klant is strikt voorbehouden voor het gebruik door de Klant en kan niet door een andere Klant worden gebruikt.

De Klant kan ook vragen zich uit te schrijven door naar de daartoe bestemde pagina van zijn persoonlijke ruimte te gaan of door een e-mail te sturen naar: info@mjsport.be. Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht zijn.

In geval van niet-naleving van de algemene verkoops- en / of gebruiksvoorwaarden, zal de site www.shop.mjsport.be de mogelijkheid hebben om de rekening van een klant op te schorten of zelfs te sluiten na een kennisgeving langs elektronische weg en zonder gevolg gebleven.

Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, zal resulteren in de zuivere en eenvoudige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de Klant.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die te wijten zijn aan overmacht en die een slechte werking van de site of de server tot gevolg hebben, onder voorbehoud van onderbreking of wijziging in geval van onderhoud.

De creatie van een rekening impliceert de aanvaarding van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 11 - DIVERSEN

Het feit dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen. MJ Sport's niet aandringen op strikte uitvoering van een bepaling van deze voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van haar rechten en zal MJ Sport niet beletten om dergelijke bepaling later af te dwingen.

MJ Sport is niet verantwoordelijk voor het vertraagd uitvoeren of niet uitvoeren van de Dienst als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan oorlog, oproer, oproer, onderbreking van vervoer, in- of uitvoerproblemen, stakingen, uitsluitingen, schaarste, brand, aardbevingen, stormen, overstromingen en elke andere gebeurtenis die door de Belgische rechtbanken wordt erkend. In geval van overmacht is MJ Sport gerechtigd de producten binnen 60 dagen na de contractueel overeengekomen datum te leveren. Na deze termijn kan de klant de bestelling annuleren.

Elk geschil wordt beheerst door Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Luik zijn bevoegd.

U kunt uw geschil aanmelden op het Europese ODR-platform.